Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/jingangjfy.com/www.jingangjfy.com/data/com.conn.php on line 45
隋真慧《净土圣贤录》-金刚经福音网
金刚经福音网
金刚经福音网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

隋真慧《净土圣贤录》

导读:真慧,姓陈,陕州河北人。早厌身世,年二十,往大通寺清禅师所,出家受具。游学四方,道业日进。后筑室于蒲阪首山麻谷,居十八年。设四柱宝幢,以奉三圣。每挺身正念,依像作观。隋仁寿四年,召住栖岩寺。为人清俭退让,独处乐静。坐禅礼忏,昼夜勤苦。大业十一年十月,寝疾,神色如常。曰,吾将生净土,见莲华相候。又闻异钟声,声幽远,异香充蔚,潜然而绝。(续高僧传,佛祖统纪。)...

  真慧,姓陈,陕州河北人。早厌身世,年二十,往大通寺清禅师所,出家受具。游学四方,道业日进。后筑室于蒲阪首山麻谷,居十八年。设四柱宝幢,以奉三圣。每挺身正念,依像作观。隋仁寿四年,召住栖岩寺。为人清俭退让,独处乐静。坐禅礼忏,昼夜勤苦。大业十一年十月,寝疾,神色如常。曰,吾将生净土,见莲华相候。又闻异钟声,声幽远,异香充蔚,潜然而绝。(续高僧传,佛祖统纪。)

\


相关知识