Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/jingangjfy.com/www.jingangjfy.com/data/com.conn.php on line 45
齐慧敬《净土圣贤录》-金刚经福音网
金刚经福音网
金刚经福音网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

齐慧敬《净土圣贤录》

导读:慧敬,南海人。少游学荆楚,博通经论。常以福业为务,所至辄兴立塔像。后还乡,复修理云岑、永安诸寺。志操严明,精于戒律,被敕为僧主,训领有功。凡兴福业,皆回向西方。临终之日,室有奇香,经久乃歇。(高僧传)...

  慧敬,南海人。少游学荆楚,博通经论。常以福业为务,所至辄兴立塔像。后还乡,复修理云岑、永安诸寺。志操严明,精于戒律,被敕为僧主,训领有功。凡兴福业,皆回向西方。临终之日,室有奇香,经久乃歇。(高僧传)

\


相关知识